Jäseninfo

Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:

1.
Työehtosopimus on tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu. Ammattiliitto vääntää puolestasi työnantajapuolen kanssa kättä. Työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan mm. työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista.

2.
Palkka. Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkka- ja muut työehdot. Tiesitkö, että työntekijöillä, joita ammattiliittojen yleissitovat työehtosopimukset koskevat, palkat ovat keskimäärin viisi prosenttia korkeammat kuin niillä, jotka jäävät työehtosopimuksen ulkopuolelle.

3.
Työttömyysturva. Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.

4.
Neuvontaa, koulutusta ja toimintaa. Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta vaikkapa kieli- ja atk-kursseihin. Mm. liittosi jäsenlehdestä voit seurata tarjontaa.

5.
Etuja. Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Edullisia lomapaikkoja ja tukea lomailuun. Jäsenalennuksia hotelleissa, risteilyillä, bensasta, matka- ja muista vakuutuksista sekä pankkieduista.

Tervetuloa Jäseneksi!

Sähköinen liittymislomake täältä

 

 

JHLn jäsenmaksu

JHL:n kokonaisjäsenmaksu on 1,38 % kaikista ansiotuloista ennen veroja. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse. Minimijäsenmaksua maksavat ne jäsenet, joilla ei ole palkka- tai siihen verrattavaa tuloa. Minimijäsenmaksu on 8 euroa/kk, eli 96 euroa/vuosi.

Liiton jäsenmaksu on vuoden 2019 alusta
1,0% ja työttömyyskassan jäsenmaksu
0,38% kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta.

 

Liiton jäsenedut

Yhdistyksen jäsenedut

Turvan jäsenvakuutus


Ota Syliin -paidat!

 

YHDISTYS MYÖNTÄÄ MYÖS MATKATUKEA:

Yhdistys tukee matkojen osallistuvia jäseniä x€:lla.

 

     Matkatietoja löydät myös  facebookista

         Kajaanin kunnalliset JHL ry. sivuilta
         https://www.facebook.com/JHL276KajaaninKunnalliset/

         JHL Vaparin Kainuun sivuilta
         www.facebook.com/JhlVapariKainuu

   

 

Oletko jäämässä eläkkeelle?

 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla, haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat yhdistyksen jäsenedut sekä  liiton jäsenedut.   

 

 

JÄSENASIOIDEN HOITO

Kirjaudu JHL:n verkkosivuilla omaJHL:ään

-> JHL:n jäsensivuille, jäsenpalveluihin ja työttömyyskassan palveluihin.

 

Jäsennumerosi on käyttäjätunnuksesi palveluun.

Salasana ensimmäistä kertaa kirjautuessa on henkilötunnus (esim. 140662-123A).
 

omaJHL:ssä voit:

Päivittää yhteystietojasi

  -kun yhteystietosi ovat ajan tasalla, saat juuri sinulle tarkoitetut viestit.

Hakea liiton koulutuksiin

Maksaa jäsenmaksusi

  - mikäli työnantajasi ei sitä peri palkastasi.

   Itsemaksaville suosittelemme täyttämään valtakirjan,
   jolloin työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkasta.

Tilata uuden jäsenkortin

  - esimerkiksi nimesi on muuttunut tai olet kadottanut kortin.

Ilmoittaa jäsenmaksuvapaudesta

  - esimerkiksi jos olet perhevapaalla tai opiskelemassa
 

JÄSENMAKSUVAPAUTUS

Voit saada jäsenmaksuvapautuksen jos olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella

• äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla

•hoitovapaalla tai kotihoidontuella

•palkattomalla sairauslomalla

•työttömänä

  (työmarkkinatuki tai Kelan peruspäiväraha)

• Kelan koulutustuella

• opiskelemassa

• suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua
 

Muista ilmoittaa kaikista muutoksista omaJHL:ssä

 

Jos jäsenmaksut ovat 6 kk maksamatta, liiton ja työttömyyskassanjäsenyys voi päättyä!

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

 

JHL työttömyyskassan työttömyysturvan perusopas 2020 on taas luettavissa helposti e-julkaisuna.

 

 

 

Näin se siis menee,
ihan tutkitusti! Kuulutaan ammattiliittoon täällä Suomessa ja edistetään sitä, että ihmiset tekisivät niin myös kehitysmaissa. Se jos mikä on kestävää ja isoihin asioihin vaikut- tavaa kehitysyhteistyötä. Vahvan tehtävä on tukea heikkoa.